Nabízené služby:

Vedení účetnictví

Vedení podvojného účetnictví BD, zpracování prvotních účetních dokladů a vedení zákonem stanovených účetních knih a evidence v souladu s příslušnými zákony.

Administrativní správa

Vedení aktuální evidence vlastníků bytů, zpracování předpisů plateb a evidence úhrad záloh na služby spojené s užíváním jednotky. Součástí administrativní správy je i vypracování ročního vyúčtování služeb.

Rekonstrukce účetnictví

V případě potřeby Vám zpracujeme rekonstrukci účetnictví BD za minulá období tak, aby vše vyhovovalo zákonným požadavkům a bylo možné zveřejnit účetní závěrky ve sbírce listin.

Mzdové účetnictví

Vedení mzdové agendy pro zaměstnance BD, včetně odměn statutárů.

Nezávazná kalkulace ceny